Jak připravit tisková data

Podklady je nutné dodat se správnými parametry. Je nutné držet se těchto parametrů, aby výsledný tisk letákůvizitek a ostatních produktů odpovídal Vaší představě.

Níže jsou uvedeny parametry jednotlivých přijímaných datových souborů, přičemž přijímáme přednostně ve formátu PDF. Můžeme zpracovat soubory typu CDR, PSD, DOC, ale bude po zadavateli požadováno potvrzení správnosti tiskových dat po převodu do PDF u nás. Dodací lhůta se tímto může prodloužit.

Nepřijímáme otevřená data ve formátech  AI, INDD atd., data je nutno vždy vyexportovat do jednoho z níže uvedených formátů.

Formát PDF

 • Verze PDF 1.3 až PDF 1.6.,ideálně dle standardů PDF/X-1a: 2001.
 • Všechny fonty písma převedené na křivky – pokud si nejste jisti, že Váš software umí fonty do PDF korektně vložit. U písma prosíme nepoužívejte takzvanou bohatou černou ( 100% K + různé poměry CMY) pro texty používejte vždy barevnost 100% K, ostatní složky 0%
 • Pokud vytváříte projekt v Corel Draw a využíváte efekty výplně, průhlednosti, přechody, je ideální z projektu vyjmout veškeré texty, zbytek zrastrovat na 300 DPI v režimu CMYK a poté texty vložit zpět na vzniklý rastr. Starší verze Corelu do PDF v případě použití zmíněných efektů generují chyby, které se projeví až v konečném zpracování.
 • Rozměr PDF = čistý formát tiskoviny + 2 mm přesah z každé strany. Pokud dodáte PDF o větším rozměru s ořezovými značkami, ty nesmí zasahovat do dvoumilimetrového přesahu.
 • Pokud projekt obsahuje bitmapy, musí být v měřítku 1:1 v rozlišení 300 dpi. Pouze v případě přípravy tiskových dat pro velkoplošný tisk (reklamní bannery) je optimální rozlišení při tisku do 2 m² 150 – 250 dpi, při větší potiskované ploše 50 – 150 dpi.
 • Barevný režim CMYK.
 • Vzdálenost grafických a textových prvků od linie ořezu (čistého formátu) alespoň 4 mm – neplatí pro obrázky a pozadí

 

Formát TIFF

  • Rozměr projektu 1:1
  • Rozměr TIFF = čistý formát tiskoviny + 2 mm přesah z každé strany. Pokud dodáte TIFF o větším rozměru s ořezovými značkami, ty nesmí zasahovat do dvoumilimetrového přesahu
  • Rozlišení 300 dpi. Pouze v případě přípravy tiskových dat pro velkoplošný tisk (reklamní bannery) je optimální rozlišení při tisku do 2 m² 150 – 250 dpi, při větší potiskované ploše 50 – 150 dpi.
  • Barevný režim CMYK - U písma prosíme nepoužívejte takzvanou bohatou černou ( 100% K + různé poměry CMY) pro texty používejte vždy barevnost 100% K, ostatní složky 0%
  • Sloučený TIFF bez vrstev
  • Doporučená komprese LZW nebo ZIP
  • Vzdálenost grafických a textových prvků od linie ořezu (čistého formátu) alespoň 4 mm – neplatí pro obrázky a pozadí, která budou ve výsledku až do okraje tiskoviny. Ty musí naopak přesahovat linii ořezu o 2 mm

   

  Formát JPG

  • Rozměr projektu 1:1
  • Rozměr JPG = čistý formát tiskoviny + 2 mm přesah z každé strany. Pokud dodáte JPG o větším rozměru s ořezovými značkami, ty nesmí zasahovat do dvoumilimetrového přesah
  • Rozlišení 300 dpi. Pouze v případě přípravy tiskových dat pro velkoplošný tisk (reklamní bannery) je optimální rozlišení při tisku do 2 m² 150 – 250 dpi, při větší potiskované ploše 50 – 150 dpi.
  • Barevný režim CMYK - U písma prosíme nepoužívejte takzvanou bohatou černou ( 100% K + různé poměry CMY) pro texty používejte vždy barevnost 100% K, ostatní složky 0%
  • Vzdálenost grafických a textových prvků od linie ořezu (čistého formátu) alespoň 4 mm – neplatí pro obrázky a pozadí, která budou ve výsledku až do okraje tiskoviny. Ty musí naopak přesahovat linii ořezu o 2 mm

   

  U každé zadané zakázky probíhá kontrola tiskových dat. Prověříme, zda má Vaše PDF, JPG, nebo TIFF všechny potřebné náležitosti – zda nenastal problém s fonty, které nebyly převedeny do křivek, zda mají rastry dostatečné rozlišení pro tisk, pokud nemá tiskovina přesahy – dodatečně je vytvoříme, pokud to povaha návrhu dovolí. Upozorníme Vás na další možné problémy, které mohou negativně ovlivnit kvalitu tiskového výstupu.

   Nekontrolujeme obsahovou stránku projektů – pravopisné chyby atd.
  Barevné modely RGB, PANTONE a jiné budou konvertovány na CMYK. Neneseme zodpovědnost za barevné odchylky způsobené tímto převodem.
   Provozovatel nenese zodpovědnost za chyby tisku vzniklé nedodržením výše uvedených doporučení pro přípravu tiskových dat.

   

  Nejčastější chyby při přípravě tiskových dat

  • tisková data neobsahují spady - barevná pozadí a fotografie nejsou přetaženy 2 mm za hranu ořezu - při eventuelní nepřesnosti ořezu mohou zůstat na okrajích letáků bílé okraje.
  • důležité prvky blízko okrajů letáku - doporučujeme umísťovat bloky textů, loga a jiné prvky alespoň 4 mm od hranice ořezu letáku. Netýká se obrázků a barevných pozadí, které mají být na spad (až do okraje letáku)
  • Texty nepřevedeny do křivek - pokud je v souboru text zformátovaný písmem, které je dostupné pouze v počítači autora projektu, při otevření na jiném počítači může dojít ke změně vzhledu projektu letáku.
  • Černé texty složeny ze všech tiskových barev - Pokud se v projektu vyskytují texty, 12 bodů a menší černé texty, je potřeba je obarvit pouze černou složkou, tedy barevnost CMYK 0-0-0-100. Z technologických důvodů není vždy možné při tisku letáků zcela přesně sesadit postupné nanášení všech tiskových barev a tím může dojít k rozostření drobných textů. Je důležité mít celý projekt v režimu barev CMYK, ne RGB. V režimu RGB není možno dosáhnout barevnosti černých textů 0-0-0-100 CMYK.
  • Použití jiných barev nežli CMYK - před tiskem jsou soubory převedeny do barevnosti CMYK. Pokud byly použity barvy RGB, PANTONE nebo další jiné barevné palety, při konverzi do CMYK může dojít k různě velikým barevným posunům. Proto doporučujeme celý projekt navrhovat rovnou v barevnosti CMYK.
  • Přetisky v dokumentu -  Na přetisk nastavujte pouze černé texty, pokud nejste znalí v problematice, s přetisky raději neexperimentujte, vyhnete se nepředpokládáným výsledkům v tisku.
  • Nízké rozlišení rastrů - Pro tisk je ideální rozlišení 300 DPI při velikosti 1:1, čím je rozlišení nižší, tím horší je výsledná kvalita tisků. Rozlišení pod 200 DPI již pro tisk letáků a jiných tiskovin, na které se díváme z blízka, nedoporučujeme.  Tedy pozor na obrázky stažené z webových stránek, které jsou většinou v rozlišení 72 DPI, aby byly datově nenáročné. Pro tisk jsou však nevhodné. Pozor - tím že je dodatečně v grafickém software dáte přerastrovat na 300 DPI problém s kvalitou již neopravíte.